Όροι χρήσης

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες , αποδέχεστε τους παρακάτω όρους . Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους .

  • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ” Bee Choice ” με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ . Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο ” Bee Choice “. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας .

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ” Bee Choice ” εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων , που προβλέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο [οδηγία 2000/31ΕΚ, ΠΔ 131/2003] καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών [Ν.2251/1994] που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου [Ν.2472/1997] για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , τα Π.Δ 207/1998 , 79/2000 , το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ , δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει , δημοσιοποιεί , πωλεί , εκμισθώνει ή ανταλλάσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος . Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε . Με την υποβολή υλικού στον server μας , συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή , παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση .

  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το ” Bee Choice ” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους .

  • ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Ολες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ” Bee Choice ” διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο [ Οδηγία 2000/31/ΕΚ. ΠΔ 131/2003 ] καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών [ Ν.2251/1994 ] που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση