Βούτυρα

Είναι λάδια σε στερεά μορφή. Σε θερμοκρασία δωματίου έχουν τη μορφή μαλακού βούτυρου.

Παραλαμβάνονται από τους καρπούς των φυτών και παρέχουν στο δέρμα πολά θρεπτικά συστατικά.